2017 m. gegužės 12-13 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultete vyks jaunųjų mokslininkų konferencija „K. Šešelgio skaitymai–2017”. Konferencija skirta žymiam lietuvių urbanistikos mokslininkui profesoriui Kaziui Šešelgiui atminti.

Konferencijoje, kasmet VGTU organizuojamoje nuo 1999-ųjų metų, savo tyrimus pristatė daug Lietuvos ir užsienio jaunųjų tyrėjų. Daugelis buvusių konferencijos prelegentų jau tapo patyrusiais mokslininkais ir architektais. Savas tradicijas puoselėjantis ir kuriantis forumas suteikia tribūną Lietuvos ir užsienio jauniesiems ir jau patyrusiems tyrėjams pristatyti naujausius miestų, kraštovaizdžio ir paveldo architektūros tyrimus.

Konferencijos programa (.pdf)

Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantas Marius Daraškevčius III Sesijos metu (pirmininkauja: prof. J. Jurevičienė, prof. G. Stauskis) 15:00 skaitys pranešimą „Maisto keltuvas Lietuvos bajorų namuose XIX a.“.

Maisto keltuvas grafų Tiškevičių namuose, Palangos rūmuose (pažymėtas raudonai). Lietuvos dailės muziejus

Pagal atliktus tyrimus buvo parašytas straipsnis „Maisto keltuvas Lietuvos bajorų namuose XIX a.“ ir 2017 m. sausio 16 d. įteiktas Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto moksliniam leidiniui „Mokslas – Lietuvos ateitis“ redakcijai. Straipsnis buvo teigiamai įvertintas ir rekomenduotas atspausdinti leidinyje. Recenzento vertinimas:

"Pristatytas tyrimas apie maisto keltuvus Lietuvos bajorų namuose yra netikėtas, įdomus ir vertingas. Tokios rūšies paveldas, nykstant dvarams, buvo sunaikinamas greičiausiai, jo, galima sakyti, mūsų krašte telikę tik pėdsakai, kurie net pilnai nėra identifikuoti. Nors, atrodytų, tai labai specifiškas ir „nežymus“ paveldas, bet būtent tokio pobūdžio dalykai sukuria „gyvą“ istorijos audinį, būtent tokių elementų labai trūksta, kai bandoma gaivinti praeitį.
Straipsnyje išsamiai pateikiama medžiaga, daug nuorodų ir paaiškinimų, todėl skaitant galima susidaryti pakankamai pilną ir visapusišką supratimą apie mūsų krašte praktiškai neišlikusią, o todėl mažai žinomą techninio paveldo rūšį ir su juo susijusį kultūrinį foną.
Neabejotinai tokios informacijos sklaida būtų naudinga tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu, kaip vertinga pagalbinė medžiaga besirūpinantiems paveldo atkūrimu ir palaikymu.
Rekomenduoju šį straipsnį atspausdinti jūsų leidinyje."