PROGRAMA >>

Be galo džiaugiamės galėdami pakviesti susitikti jau antrojoje „Lietuvos dvarų vasaros mokykloje“. Tai esate įrodymas, kad dvarų paveldas yra įdomus, reikalingas ir, svarbiausia, juo norima rūpintis. Jauniesiems paveldo specialistams skirtų kursų idėja kilo dar 2019 metais, kai vienas iš organizatorių sudalyvavo Anglijoje vykstančiuose mokymuose „The Attingham Trust Summer School“. Kelionės po tenykščius dvarus, pažintys su jų šeimininkais ir ten saugomomis vertybėmis tapo neįkainojama patirtimi, kuria be galo norėjosi pasidalinti grįžus. Tad į pagalbą pasitelkus Lietuvos dailės istorikų draugiją ir Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilį nusprendėme šį modelį pritaikyti čia, tikėdami, jog taip padėsime kelti su dvarų paveldu dirbančiųjų kvalifkaciją, paskatinsime nepaprastai reikalingą dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei
kartu išmoksime teorines žinias pritaikyti praktikoje.

2022-ųjų metų tema yra „Objektas-savininkas-specialistas“. Ji atliepia pirmosios LDVM patirtis, dalyvių pastabas, todėl yra daugiau orientuota į praktinį dvarų paveldo išsaugojimo ir pažinimo aspektą. Teorines paskaitas ženkliai papildys susitikimai su restauratoriais, architektais, kultūros paveldo specialistais ir tokio tipo paveldo objektų savininkais. Daugiausia dėmesio skirsime dvarams, šiuo metu tvarkomiems privačia iniciatyva ir tiems, kurių restauravimo, pritaikymo bei komunikavimo praktikos laikytinos pavyzdinėmis ir/arba atskleidžia didžiausius iššūkius ėmus jas įgyvendinti. Programą sudaro trys dalys, t. y. teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir neformalioji patirtis. Paskaitų bei ekskursijų metu su dvarų paveldu dirbantys istorikai, dailėtyrininkai, restauratoriai, architektai bei architektūrologai, komunikacijos specialistai dalinsis žiniomis apie Lietuvos bajorijos gyvenimo būdą, dvarų architektūrą, meno kolekcijas ir tokių objektų pritaikymo galimybes šiandien. Su kitų šalių patirtimi supažindins specialistai iš Šveicarijos, Vokietijos ir Lenkijos. Itin svarbia programos dalimi laikome galimybę pabendrauti su dvarų savininkais. „Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – ne tik specialistų ugdymas ir bendradarbiavimo galimybės. Projektas kelia kultūros paveldo ir jo specialistų prestižą visuomenėje bei įgyvendina vieną svarbiausių Lietuvos dailės istorikų draugijos misijų – profesionalius tyrimus panaudoti plačiosios visuomenės švietimui. Tikimės, kad su Jūsų pagalba šis projektas ir toliau gyvuos tęstiniu, o Jus ateityje sutiksime jau ne kaip studentus, o mokytojus.

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplanko 10 objektų, išklauso 40 valandų kursą (1 nac. kreditas/1,5 ECTS) lietuvių ir anglų kalbomis. Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų. Kursai yra iš dalis mokami (2 nemokamos vietos).

„Lietuvos dvarų vasaros mokyklos“ programą sudaro trys dalys:

  1. Teorinės paskaitos: Paskaitų metu pristatomos bendrojo paveldo ir paveldo komunikacijos sąvokos, problemiškumas, Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu, pabrėžiamas daugialypis objekto charakteris. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama suformuoti supratimą, kaip dvaras „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.
  1. Praktiniai užsiėmimai: Tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės bei pranešimai, skirti paveldo komunikacijos temai. Dalyviai taip pat bus supažindinami su kitose šalyse veikiančiomis paveldo interpretavimo ir komunikavimo strategijomis. Gerąsias JAV, Nyderlandų ir Šveicarijos patirtis pristatys tiesiogiai šioje srityje dirbantys specialistai. Priklausomai nuo COVID-19 situacijos, nuotoliniu arba tiesioginiu būdu.
  1. Neformalioji patirtis: Pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.

Projekto vadovai: dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė ir dr. Marius Daraškevičius

Projekto organizatoriai: Lietuvos dailės istorikų draugija, Panemunės pilis, Vilniaus paveikslų galerija

Projekto akademinis partneris: Vilniaus dailės akademija

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba