Lietuvos dvarų vasaros mokykla (2021)

2021 m. M. Daraškevičius dalyvauja projekte skirtame dvarų paveldo problemų aktualinimui.

  • Projekto pavadinimas: Lietuvos dvarų paveldo mokykla
  • Projekto vadovas: dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė
  • Projektą vykdo: Lietuvos dailės istorikų draugija (kartu su Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilimi)
  • rojekto data: 4-08/2021

Plačiau >>


Tarptautinis projektas: Bajorų dvarų sodybos ir rezidencijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (2019)

2019 m. M. Daraškevičius dalyvauja tarptautiniame projekte skirtame dvarų paveldo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje architektūros tyrimams.


Tarptautinis projektas: Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimas (2019)

2019 m. M. Daraškevičius dalyvauja tarptautiniame projekte skirtame Lietuvos bajorų dvarų paveldo XIX a. architektūros ir interjero tyrimams.


Daktaro disertacija: Valgomojo erdvės planavimo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pab. – XX a. pr. (nuo 2016)

2016-2020 m. parengta Humanitariniai mokslų srities, Menotyros (03H) krypties (Architektūros teorija ir istorija) daktaro disertacija.

  • Darbo vadovė: doc. dr. Rasa Butvilaitė (Vilniaus dailės akademija)
  • Disertacijos pavadinimas: Valgomojo erdvės planavimo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pab. – XX a. pr.
  • Institucija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyrius (jungtinė doktorantūra kartu su Vilniaus dailės akademij)
Verkiai. Rūmų valgomasis / Filipas Benua litografija pgl. Vasilijų Sadovnikovą / Jonas Kazimieras Vilčinskis, „Vilniaus albumas“, II serijos I sąsiuvinis, Nr. 3.

XVIII a. paskutiniajame ketvirtyje Lietuvos didikų rezidentinių dvarų rūmuose pastebimi planavimo pokyčiai – pradedami įrengti atskiri valgomojo kambariai. Šiame architektūrologiniame valgomojo erdvės organizavimui skirtame tyrime analizuojami valgomojo kambario ir su mitybos funkcija susijusių dvaro rūmų erdvių planavimo principai, jų paskirtis, tarpusavio ryšiai, valgomojo interjero savitumas ir kaita XIX amžiuje. Tyrimo tikslas yra pažvelgti į šias transformacijas Lietuvos istorinės-socialinės raidos ir platesniame Europos modernėjimo procesų kontekstuose.

Darbą sudaro trys skyriai. Įvadiniame skyriuje apžvelgiami modernizacijos procesai XVIII ir XIX a. Europoje ir Lietuvoje, aptariama jų įtaka dvarininkų kasdienybės ir vartojimo kultūrai. Antrajame skyriuje analizuojama laikotarpio architektūros teorija ir jos poveikis Apartament planavimo principams, gvildenamas Salle à manger planavimo ir specifiškumo klausimas. Trečiajame skyriuje pateikiamas didiko valgomojo erdvės vaizdas dvarų kasdienybės kontekste skirtingais istoriniais periodais bei maisto vartojimo–pasirengimo–tiekimo–gamybos grandinės kaita ir ją lėmusios prielaidos.

Raktažodžiai: modernizacija, dvarai, apartamentų planavimas, valgomasis, bajorija, Lietuva, XIX a.