DVARŲ ARCHITEKTŪROS IR INTERJERO STUDIJOS

DVARŲ MATERIALINĖS KULTŪROS STUDIJOS

BAJORIŠKOSIOS STALO KULTŪROS STUDIJOS

Naujas straipsnis: Jiezno dvaro rūmai: nuo itališkos villa iki prancūziškos château

Kauno istorijos metraščio 2022 m. nr. 20 publikuotas Mariaus Daraškevičiaus straipsnis „Jiezno dvaro rūmai: nuo itališkos villa iki prancūziškos château“ (p. 195-216). Straipsnis parengtas pagal 2021 m. gegužės 13–14 d. Kaune ir Pacų rūmuose Jiezne, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“ (skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) 400-osioms gimimo metinėms)…

Pradedamas naujas tyrimas: Virtuvės modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pabaigoje–XX a. pradžioje

2022 m. lapkričio 3 dieną dr. M. Daraškevičius Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, Kultūros paveldo tyrimų skyriuje, pradeda vykdyti podoktorantūros stažuotę.  Mokslininkas stažuotojas 2022-2024 m. vykdys tyrimą “Virtuvės modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pabaigoje–XX a. pradžioje”, tyrimo vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė. Panemunės pilies virtuvės kepykla, XVIII a. II pusė. Linos Fisheye nuotr., 2021 m.…