Tiriama dvarų valgomojo kambario architektūra ir interjeras XVIII a. pab. – XIX a. pr. Tiriama dvaro rūmų apartamentų planavimo pokyčiai XVIII a. paskutiniame ketvirtyje, naujo reiškinio – valgomojo kambario – atsiradimas, šios patalpos stilistinė raida XIX amžiuje, interjero įrangos specifiškumas (sienos, lubos, grindys, durys, šildymo įranga, apšvietimas).

Į dvaro valgomojo erdvę žvelgiama kaip į maisto architektūros (angl. food architecture) objektą. Čia valgomasis kambarys yra į sudedamoji maisto gamybos-vartojimo dalis, todėl kompleksiškai tiriamos ir su valgymo funkcija susijusios patalpos bei jų tarpusavio ryšiai:

  • maisto ruošimo patalpos (virtuvė, didysis kaminas);
  • atsargų laikymo patalpos (spižarnė, rūsiai, vaistinėlė);
  • inventoriaus laikymo ir pasiruošimo patalpos (kredensas, maisto keltuvas, kavernė).

Rokiškio dvarų rūmų valgomasis. Dariaus Baltakio nuotr.