Kauno istorijos metraščio 2022 m. nr. 20 publikuotas Mariaus Daraškevičiaus straipsnis „Jiezno dvaro rūmai: nuo itališkos villa iki prancūziškos château“ (p. 195-216).

Straipsnis parengtas pagal 2021 m. gegužės 13–14 d. Kaune ir Pacų rūmuose Jiezne, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“ (skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) 400-osioms gimimo metinėms) skaitytą to paties pavdinimo pranešimą.

Santrauka.

XVII a. Europoje pavyzdine dvarų rūmų architektūra laikytus itališkus prototipus (palazzo, villa) XVIII a. pakeitė prancūziškieji (château, maison de campagne).
XVIII a. viduryje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai taip pat suskubo statyti naujus arba atnaujinti senuosius rūmus bei pritaikyti juos prie pakitusių gyvensenos, socialinių modelių. Šiame straipsnyje aptariamas vienas komplikuočiausių tokių rūmų raidos atvejų – didikų Pacų giminės Jiezno dvaro rūmai. Tyrimą komplikuoja šaltinių stoka ir tik fragmentiškai išlikęs pats objektas. Apie rūmus leidžia kalbėti keli skurdūs rašytiniai šaltiniai, egodokumentika ir ikonografija, todėl į pagalbą pasitelkiami analogai bei plačiai architektūros teorijoje cirkuliavę pirmavaizdžiai. Tikslas – atskleisti Jiezno dvaro rūmų architektūros raidą. Atitinkamai šie raidos etapai bus analizuojami juos gretinant su italų ir prancūzų dvarų rūmų architektūros teorija. Tikimasi, kad šis straipsnis bent keliais štrichais atskleis Jiezno dvaro rūmų kaitą ir dar kartą primins apie Pacų giminę kaip svarbius baroko idėjų architektūroje skleidėjus.

Reikšminiai žodžiai: Jieznas, Pacai, dvaras, rūmai, vila, brandusis barokas, vėlyvasis
barokas.