Dr. Marius DARAŠKEVIČIUS

architektūros istorikas, architektas, lektorius, architektūros paveldo ekspertas

MOKSLINIO DARBO SRITYS:

 • Vėlyvųjų Naujųjų laikų (XVIII a. vid. – XX a. pr.) Europos architektūros teorija ir istorija
 • Rytų Europos (Lietuvos, Baltarusijos, rytų Lenkijos) architektūra, taikomoji ir dekoratyvinė dailė (rūmai, dvarai, interjeras)
 • Lietuvos bajorų materialinė kultūra, ypač susijusi su valgomojo kultūra

IŠSILAVINIMAS

PhD, Humanitariniai mokslai, Menotyra 03H (Architektūros teorija ir istorija), Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyrius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas (jungtinė doktorantūra kartu su Vilniaus dailės akademija), disertacijos tema: „Valgomasis Lietuvos dvarininkų namuose XIX amžiuje“, Vilnius, 11/2016-11/202

MBA, Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, Vilniaus dailės akademija, Vilnius 9/2005-6/2007

BArch, Architektūros katedra, Vilniaus dailės akademija, Vilnius, 9/2009-6/2012

BA, Keramikos ir porceliano katedra, Kauno fakultetas, Vilniaus dailės akademija, Kaunas, 9/2001-6/2005

TYRIMAI IR PROJEKTAI >

PUBLIKACIJOS >

PRANEŠIMAI IR PASKAITOS >

EKSPERTINĖ VEIKLA >

DĖSTYMAS >

NARYSTĖS IR PAREIGOS 

STIPENDIJOS IR APDOVANOJIMAI

 • Apdovanojimas. Italijos karališkosios Savojos dinastijos (Real Casa di Savoia) Savojos Ordino Už nuopelnus (Ordine al merito di Savoia) riteris (Cavaliere), 2020
 • Apdovanojimas. Lietuvos mokslo tarybos parama doktorantams už akademinius pasiekimus, 2019
 • Stipendija. Ilgalaikė mokslinė stažuotė Varšuvoje ir Minske iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0160 „Lietuvos dvarų valgomojo erdvės planavimo raidos XIX amžiuje tyrimas“, 4-10/2019
 • Stipendija. Europos maisto istorijos ir kultūros instituto (Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, IEHCA) skirta stipendija dalyvauti 17-ame vasaros universitete, skirtame maisto ir gėrimų kultūros tyrimams (17th Summer University dedicated to Food & Drink Studies), Prancūzija, 8/2019
 • Apdovanojimas. Sakartvelo karališkosios Bagrationi-Mukhrani dinastijos (Royal House of Georgia, House of Bagrationi-Mukhrani) Sakartvelo Erelio Ordino (Order of the Eagle of Georgia) riteris (Knight), 10/2018
 • Parama. Lietuvos mokslo tarybos parama mokslinei išvykai į 43-iąjį tarptautinį farmacijos istorijos kongresą, 9/2017
 • Apdovanojimas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus padėka už geriausią konferencijos pranešimą, 5/2017
 • Stipendija. The First International School ”Poland And Central And Eastern Europe 2017”, College of Eastern Europe kartu su European Network Remembrance ir Solidarity, the Ossolinski National Institute, Lenkija, 10/2017
 • Stipendija. Academic writing school, Dr. Eszter Timár, Central European University, VDA, Nidos meno kolonija, 11/2017
 • Stipendija lenkų kalbos ir kultūros kursams Maria Curie-Skłodowska universitete, Liublinas, Lenkija, 7/2017
 • Stipendija. ERASMUS studijų mainų programa Dartington College of Arts (dabar – Plymouth University), studijavo menų vadybą, finansų paiešką, UK, 9/2006/12/2006
 • Stipendija. V Summer Academy SYNAXIS BALTICA / IV Art Summer School “Görlitz-Zgorzelec-Zhorelec“. Apdovanojimas už puikiai parengtą projektą, kuriame pristatytos idėjos, kaip atgaivinti nenaudojamus architektūros paveldo objektus suteikiant jiems naują paskirtį, Vokietija, 7/2007