2016 m. lapkričio – 2017 m. sausio mėn. atliktas maisto keltuvų XIX a. Lietuvos bajorų namuose tyrimas.

Maisto keltuvai – reta ir beveik išnykusi inžinerinė įranga. Tyrimo tikslas – ištirti esamus ir išnykusius maisto keltuvus, įvardinti susidariusias prielaidas jiems atsirasti, nustatyti būdingą vietą pastate ir ryšius su kitomis patalpomis, pateikti maisto keltuvo veikimo schemą. Tyrimo metu atlikus in situ, šaltinių ir ikonografinės medžiagos tyrimus, taikant analizės, lyginamąjį bei sintezės metodus buvo aptiktas ir tirtas vienas išlikęs maisto keltuvas, keturios šachtos, kitų – buvimo faktas. Tai leido pateikti gana išsamų maisto keltuvo vaizdą ir funkcionavimą maisto tiekimo sistemoje. Tikimasi, kad šis tyrimas ne tik papildys bajorijos kultūros, prie kurios prisitaikė architektūra, atliepdama savininkų kasdienybės poreikius, pažinimo lauką, bet taip pat padės naujiesiems savininkams suprasti įsigyto nekilnojamojo turto kultūrinę bei istorinę vertę, rūpintis jos išsaugojimu.

Remiantis tyrimo gautais rezultatais parengtas straipsnis VGTU moksliniam žurnalui “Mokslas – Lietuvos ateitis”.