M. Daraškevičius skaitė paskaitą 43-iajame Tarptautiniame Farmacijos Istorijos kongrese

2017 m. rugsėjo 12-15 d. M. Daraškevičius skaitė trumpą paskaitą (short lecture) 43-iajame Tarptautiniame Farmacijos Istorijos kongrese (43rd International Congress for the History of Pharmacy), kuris šiais metais vyko Varšuvoje (2019 m. vyks Vašingtone, JAV). Abstract number 0063: STILL ROOM IN THE MANOR HOUSES OF THE LITHUANIAN NOBILITY Daraškevičius M. Department of Art History and Visual Culture at…