2017 m. gruodžio 11-15 dienomis Naujajame Delyje, Indijoje, vykusiame ICOMOS 19th General Assembly & Scientific Symposium 2017: Heritage and Democracy, dr. Dalė Puodžiukėnė ir M. Daraškevičius prastatė stendinį pranešimą “VUCA factors and historical realities: Lithuania and its heritage 1918-2018″.

Stendinis pranešimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918 m. vasario 16 d.) ir Lietuvos įstojimo į ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto dvidešimt penkmečiui (2017 liepos 1 d.).

 

Pranešimo santrauka:

VUCA faktoriai ir istorinės realijos: Lietuva ir jos paveldas 1918-2018

Ar VUCA faktoriai būdingi tik šiandienai, ar jie lydi žmoniją nuolat? Norėtume pasidalinti istorine patirtimi, kurią mūsų maža valstybė patyrė nuo XX a. pradžios iki šių dienų, kai 1940 m. buvo nublokšta į stalinistinio totalitarizmo gniaužtus, ir tik po 1990 m. grąžinta į demokratinės visuomenės būsena. Norėtume pristatyti su paveldo apsauga susietus procesus, padėjusius išsaugoti visuomenės identitetą nuo visiško sunaikinimo totalitarinio režimo sąlygomis 1940-1990 m. (paveldo apsauga – kaip tylioji rezistencija), taip pat paveldo išlikimo ir apsaugos problemas, iškilusias po 1990 metų dėl postsovietinio mąstymo prieštaros demokratiniams idealams. Kalbėsime apie atskirų socialinių ir tautinių visuomenės grupių demoralizaciją, susipriešinimą, nykimą ir demokratinių procesų paskatintą atgimimą, sąmonėjimą, savosios tapatybės pajautimą, bendruomenių reikšmės kilimą, taip pat kalbėsime apie ideologijos nulemtus atskirų paveldo sričių praradimus, naujų prasmių paiešką. Paveldo, kaip gyvybiškai svarbaus taikos kanalo reikšmė atskleidžiama per socialinių veiksnių (karo ir pasipriešinimo judėjimo, sovietinės kolektyvizacijos, industrializacijas; po 1990 m. – urbanizacijos, emigracijos, biurokratizacijos) poveikį kaimiškų vietovių (ang. rural) paveldo grupių išlikimui ir būklei (kaimų, miestelių, buvusių dvarų sodybų ir sakraliniam paveldui).

Pranešimo pristatymas (.pdf 1 Mb): ICOA1465_Dale_Puodziukiene_Marius_Daraskevicius_LITHUANIA