2016 m. rugsėjo mėn. atlikti Vilniaus-Širvintų raj. dvarų sodybų medinių namų in situ tyrimai. Tyrimų vadovė dr. Dalė Puodžiukienė, Kauno technologijos universitetas.

Ekspedicijos metu tirta 9 dvarų sodybos gyvenamųjų namų ar jų liekanos.

  1. Glitiškių dvaro sodybos namas
  2. Juodiškių dvaro sodybos namas
  3. Kaušadalos dvaro sodybos namas
  4. Pikeliškių dvaro sodybos namas
  5. Raudondvario Gulbinų dvaro sodybos namas
  6. Staškūniškio dvaro sodybos namas
  7. Šešuolėlių dvaro sodybos namas
  8. Šriubiškių dvaro sodybos namas
  9. Viršuliškių dvaro sodybos namas