Lietuvos mokslo taryba. V. Valuckienės nuotr.

Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė 2019 metų doktoranto paramos už akademinius pasiekimus konkurso papildomą sąrašą. Tarp paramos laimėtojų – 1 LKTI Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriaus doktorantas:

Mokslo sritis Doktorantas Doktoranto vadovas
Humanitariniai mokslai Marius Daraškevičius Rasa Butvilaitė

Šiam konkursui iš viso buvo pateiktos 438 paraiškos, administracinę patikrą perėjo ir ekspertų buvo įvertinta 427 paraiškos. Vadovaujantis ekspertinio įvertinimo išvadomis paskirta 238 parama. Papildomai LMT pirmininko Nr. V-387 įsakymu skirtos 106 paramos. Vienos paramos dydis – 215 Eur per mėnesį.

Su konkurso rezultatais galima susipažinti doktorantų stipendijų ir doktorantų akademinių išvykų puslapyje

Doktorantų, kuriems skirta parama už akademinius pasiekimus, papildomas sąrašas

 

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Tarybą sudaro Tarybos valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas.