2019 m. gruodžio 15 d. Biržų muziejuje „Sėla“ M. Daraškevičius skaitė viešą paskaitą „Grafų Tiškevičių Astravo dvaro rūmų valgomasis: stalo rekonstrukcija remiantis XIX a. pab. kredensininko sudarytais inventoriais“.

Paskaitą lydėjo vakarienė, kurios meniu bus sukurtas pagal XIX a. pab. Rusijos imperatoriškojo dvaro meniu pavyzdį. Vakarienę ruošė restoranas “Pilies skliautai”.

Po paskaitos buvo pristatytas atkurtas XVIII a. pab. – XIX a. pr. tradicinė Lietuvos bajoro apranga – kontušinis kostiumas, trumpai pristatyta jo kilmė, aprangos detalės bei jų simbolinė reikšmė.

Renginio akimirkos

Pirmoji dalis: paskaita
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ pavaduotoja Edita Landsbergienė taria popietės atidarymo kalbą
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ pavaduotoja Edita Landsbergienė pristato lektorių M. Daraškevičių
Antroji dalis: XIX a. pab. pietų rekonstrukcija
Paskaita apie Biržų majorato Astravo dvaro valgomąjį vyko Biržų pilies autentiškuose rūsiuose, kurių dalyje šiandien įsikūręs restoranas “Pilies skliautai”
Po paskaitos vyko pietūs, pagal XIX a. pabaigos meniu iš Peterburgo imperatoriškojo dvaro aplinkos. Originali meniu kortelė saugoma Kauno ir Vilniaus gubernatoriaus Piotro Veriovkino fonde, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje.
Trečioji dalis: tradicinio bajorų kontušinio kostiumo pristatymas
Po paskaitos ir pietų vyko XVIII a. pab – XIX a. pr. tradicinio Lietuvos bajorų kontušinio kostiumo pristatymas
Renginio uždarymas
Su restorano “Pilies skliautai” vadove, šefe Renata Greviškienė ir antrąja šefe Aurinija Graviškaite
Su Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriumi Gintaru Butkevičiumi ir pavaduotoja Edita Landsbergiene

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ nuotr.