Dėstymas

2017-2018 m. Vilniaus dailės akademijos,  Dailės istorijos ir teorijos katedroje dėstė:

  • Europos ir Lietuvos interjero istorija (modulio nr. HB0283)

Akimirkos iš pažintinės išvykos po XVII-XX a. architektūros paminklus:

Baigiamųjų darbų recenzavimas

Marius Daraškevičius recenzuoja bakalaurantų ir magistrantų baigiamuosius darbus (menotyros (architektūrologijos), architektūros ir dizaino sričių). Patirties turi recenzuojant:

  • baigiamuosius menotyros darbus;
  • baigiamuosius dailės ir dizaino specialybių tiriamuosius darbus.
Magistranto Tomo Baranausko baigiamasis darbas, 2018, Vilniaus dailės akademija. Tiriamojo darbo „Unifikacija ir individualumas XX a. mados istorijoje“ vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė, recenzentas doktorantas Marius Daraškevičius.