Dėstymas

2017-2018 m. Vilniaus dailės akademijos,  Dailės istorijos ir teorijos katedroje dėstė:

  • Europos ir Lietuvos interjero istorija (modulio nr. HB0283)

Akimirkos iš pažintinės išvykos po XVII-XX a. architektūros paminklus:

Baigiamųjų darbų recenzavimas

Marius Daraškevičius recenzuoja bakalaurantų ir magistrantų baigiamuosius darbus. Patirties turi recenzuojant:

  • baigiamuosius menotyros bakalauro darbus;
  • baigiamuosius dailės ir interjero (architektūros) restauravimo tiriamuosius magistro darbus;
  • baigiamuosius dailės ir dizaino (kostiumo dizaino, grafinio dizaino) specialybių tiriamuosius magistro darbus.
Magistranto Tomo Baranausko baigiamasis darbas, 2018, Vilniaus dailės akademija. Tiriamojo darbo „Unifikacija ir individualumas XX a. mados istorijoje“ vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė, recenzentas doktorantas Marius Daraškevičius.