Dėstymas

Nuo 2021 m. Vilniaus dailės akademijos  Paminklotvarkos katedroje dėstys:

  • Istorinių ir dailėtyrinių tyrimų pagrindai (modulio nr. HB0220)

2017-2018 m. Vilniaus dailės akademijos,  Dailės istorijos ir teorijos katedroje dėstė:

  • Europos ir Lietuvos interjero istorija (modulio nr. HB0283)

Akimirkos iš pažintinės išvykos po XVII-XX a. architektūros paminklus:

Baigiamųjų darbų recenzavimas IR DALYVAVIMAS GYNIMO KOMISIJOSE

Marius Daraškevičius recenzuoja bakalaurantų ir magistrantų baigiamuosius darbus. Patirties turi recenzuojant:

  • baigiamuosius menotyros bakalauro darbus;
  • baigiamuosius dailės ir interjero (architektūros) restauravimo tiriamuosius magistro darbus;
  • baigiamuosius dailės ir dizaino (kostiumo dizaino, grafinio dizaino) specialybių tiriamuosius magistro darbus.

Taip pat dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo komisijose.

Magistranto Tomo Baranausko baigiamasis darbas, 2018, Vilniaus dailės akademija. Tiriamojo darbo „Unifikacija ir individualumas XX a. mados istorijoje“ vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė, recenzentas doktorantas Marius Daraškevičius.